Vytisknout
Kategorie: Uncategorised
Zobrazeno: 3168
Zaškrtnutím souhlasu o zpracování osobních údajů na stránkce registrace do závodu udělujete souhlas ALSA PRO TEAM, z.s. Sportovní střelecký klub, se sídlem Kollárova 8 612 00  BRNO, IČO: 037 36 482, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis značka: L 20287  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje ALSA PRO TEAM, z.s. Sportovní střelecký klub, se sídlem Kollárova 8 612 00  BRNO, nebo prostřednictvím našeho webu. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v  současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 


If you check confirmation box, you agree with the processing of your personal data for

ALSA PRO TEAM, z.s. Sporting Shooting Club, with registered office at Kollárova 8 612 00 BRNO, ID: 037 36 482, registered in the Public Register kept at the Regional Court in Brno, file mark: L 20287 (hereinafter referred to as the "Administrator"), pursuant to Act No.101 / 2000 Coll., On the protection of personal data (hereinafter referred to as the "Personal Data Protection Act"), processed the following personal data:


You give your consent with the procedure described above. You can take the consent back anytime by two possibilities:


Processing of personal data is carried out by Administrator or other processor software, services and apps.

Administrator didn´t appoint Data Protector Officer

Please note that within the GDPR act you can any time:


In case of doubts about following the duties regarding the personal data processing please address us or the Personal Data Protection Office.