VÝSLEDKY
Zaškrtnutím souhlasu o zpracování osobních údajů na stránkce registrace do závodu udělujete souhlas ALSA PRO TEAM, z.s. Sportovní střelecký klub, se sídlem Kollárova 8 612 00  BRNO, IČO: 037 36 482, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis značka: L 20287  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • Jméno a příjmení
 • Pohlaví

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje ALSA PRO TEAM, z.s. Sportovní střelecký klub, se sídlem Kollárova 8 612 00  BRNO, nebo prostřednictvím našeho webu. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v  současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit a požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • přístup nalezente zde https://www.alsaproteam.cz/gdpr

  V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 


If you check confirmation box, you agree with the processing of your personal data for

ALSA PRO TEAM, z.s. Sporting Shooting Club, with registered office at Kollárova 8 612 00 BRNO, ID: 037 36 482, registered in the Public Register kept at the Regional Court in Brno, file mark: L 20287 (hereinafter referred to as the "Administrator"), pursuant to Act No.101 / 2000 Coll., On the protection of personal data (hereinafter referred to as the "Personal Data Protection Act"), processed the following personal data:

 • First name and Surname
 • e-mail
 • Phone Number
 • Gender

You give your consent with the procedure described above. You can take the consent back anytime by two possibilities:

 • by email - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. or mail to ALSA PRO TEAM, z.s. Sporting Shooting Club, with registered Office Kollárova 8 612 00 BRNO
 • through our web form (link is situated on the footer of pages)

Processing of personal data is carried out by Administrator or other processor software, services and apps.

Administrator didn´t appoint Data Protector Officer

Please note that within the GDPR act you can any time:

 •  withdraw your consent
 • request information which we collect about you
 • require explanation regarding personal data processing
 • require access to the data and have them updated or corrected and require to delete them

In case of doubts about following the duties regarding the personal data processing please address us or the Personal Data Protection Office.