VÝSLEDKY
43.GENERAL ASSEMBLY - SRBSKO

43.GENERAL ASSEMBLY - SRBSKO

43. Valné shromáždění konfederace IPSC se konalo 7.září 2019 v Bělehradě. Akce, kterou zaštítila Srbská národní asociace, se zúčastnili zástupci IPSC regionů ze všech kontinentů.

Valné shromáždění přijalo finanční zprávu o hospodaření za rok 2018 a 2017.

Prezident IPSC Vitaly Kriuchin vyhlásil tři nejúspěšnější regiony IPSC za rok 2018:

  1. Filipíny
  2. Rusko
  3. Německo

Regionem s nejvyšším růstem v minulém roce bylo Švýcarsko.

69527675_2538159046206706_3002920912933617664_o.jpg

Dále představil zprávu o vývoji MISSIA a poznamenal, že Sdružení instruktorů se vyvíjí a ukazuje jeho účinnost.
MISSIA provedlo 25 seminářů level I a II v letech 2018-2019 po celém světě:
- seminářů se zúčastnilo 384 lidí
- bylo jmenováno 42 ředitelů MISSIA
- MISSIA je zastoupena v 64 regionech

Cíle:
- Dále rozvíjet střelbu IPSC jako celosvětový sport
- Dosáhnout a zajistit mezinárodní uznání vládami a nevládními organizacemi, jako je Globální asociace mezinárodních sportovních federací (GAISF) a Mezinárodní olympijský výbor (IOC).
- Zajistit, aby pravidla pro pořádání a pořádání národních a mezinárodních soutěží IPSC byla v souladu se současnými mezinárodními standardy.
- Rozvíjet nové regiony IPSC a zvyšovat regionální členství.
- Růst a rozvoj budoucích zdrojů sponzorství, partnerství a sponzorství.
- Zvýšit všechny mediální aktivity.
- Zachovat antidopingová pravidla a politiky v souladu se světovým antidopingem

Závody level IV. a level V. v dalších letech:

2020 Handgun World Shoot XIX (Pattaya, Thajsko)
 Pre-match: 23. - 25. listopadu, Main Match: 29. listopadu - 4. prosince
2021 African Handgun Championship (Jižní Afrika)
2021 Action Air World Shoot II (Soči, Rusko)
2021 Far East Asia Handgun Championship (Vietnam, Laos)
2021 Pan-American Handgun Championship (Asuncion, Paraguay)
2021 Shotgun World Shoot IV (Thajsko)
2021 PCC a Mini-Rifle World Shoot I budou hostit USA (Florida)
2022 European Handgun Championship bude hostit Řecko