RESULTS
NOVINKY ROKU 2023

NOVINKY ROKU 2023

General Assembly 2023

V pátek 31. března 2023 se konalo Zvláštní zasedání regionálních ředitelů IPSC (General Assembly On-line). Shromáždění se soustředilo především na projednání navrhovaných změn pravidel odložených ze GA v roce 2022.
Mezi mnoha různými projednávanými tématy byly schváleny následující změny pravidel:
- Schváleny byly divize PCC Iron a divize PCC Optics.
– Divize Production Optics Light byla zrušena.
– Disciplíny Action Air PCC a Action Air Rifle byly schváleny.
– Pistole .22LR byla přijata jako nová disciplína IPSC v rámci programu
pro juniory.
– Kategorie Grand Senior střelců nad 70 let byla odsouhlasena.
– Kategorie Lady Senior střelkyň nad 50 let byla odsouhlasena.
– Terče IPSC Micro byly přijaty pro disciplíny PCC, Rifle a Action Air.
– Návrh na omezení hmotnosti botek zásobníků v divizích Production nebyl schválen.
– Byly schváleny návrhy na povolení tzv. AfterMarket spouští a kladiv bez omezení v divizích Production.
Všechny schválené změny pravidel mají platnost od 01. dubna 2023. Aktualizovaná pravidla budou v krátké době zveřejněny na webových stránkách IPSC.

Časový plán WS PCC/Mini Rifle 2025
10. - 11. 5. 2025 REGISTRACE, GUNCHECK PREMATCH
12. - 17. 5. 2025 PREMATCH
17. - 18. 5. 2025 REGISTRACE, GUNCHECH MAINMATCH
19. - 24. 5. 2025 MAINMATCH
25. 5. 2025 SHOOT OFF, AWARD CEREMONY